AP CASH CENTRUM KFT | 1102 BUDAPEST HALOM U.16/A. | TEL:+36 1 260 0502 | halompenztargep@gmail.com

AP Cash Centrum Kft

SZIGORÚ SZÁMADÁSÚ NYOMTATVÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA

Ár:
276 Ft + ÁFA

Értékelés:

 

A szigorú számadás alá vont nyomtatványokról – a személyi jövedelemadó törvény szerint – olyan nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a nyomtatvány nevét és számjelét, a beszerzés keltét, a tömb(ök) sorszámát (tól-ig), a használatbavétel keltét, a felhasználás keltét, valamint a kiselejtezés keltét. 
Szigorú számadású nyomtatványok azok, melyek előre ellátott sorszámozással vannak ellátva. 

 

  • Számla, illetve annak minden válfaja (egyszerűsített, készpénzfizetési)
  • Nyugta
  • Kiadási és bevételi pénztárbizonylat,
  • Raktári bevételi és kiadási bizonylat,
  • Csekkek, elszámolási utalványok, ajándékozási utalványok
  • Étkezési utalványok
  • Szállítólevelek, MÁV fuvarlevelek, tüzelőutalványok
  • Külföldi és belföldi kiküldetési rendelvény

 


Bruttó: 350 Ft